Domů

Zaměstnávání, ubytování, práva a povinnosti nejen pro zahraniční agenturní dělníky.

Na tomto webu se dozvíte, jaké agentury v oblasti působí, kde a jak je zajištěno ubytování, jaká je majetková struktura jednotlivých agentur a ubytoven, jaké povinnosti agentury a ubytovny mají vůči státu, kraji, městu, ostatním občanům i svým klientům, kde a jak tyto povinnosti vymáhat a v neposlední řadě i profily jednotlivých agentur a ubytoven, kam navíc můžete přidávat i své poznatky a zkušenosti. A to vše česky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, rumunsky, bulharsky a vietnamsky.

O nás

Zatím jsme čtyři kamarádi, v brzké době nezisková organizace (a nemůže za to Kalousek), kteří chtějí vnést trochu víc světla do podnikání s zahraničními agenturními dělníky a také pomoci těm zahraničním agenturním dělníkům, kteří si to zaslouží. A pomoci zbavit náš stát těch „podnikatelů“ a „dělníků“, kteří si naši úctu a pomoc nezaslouží.
A v neposlední řadě chceme naučit naše spoluobčany bránit se nehezkým věcem spojeným se zaměstnáváním a ubytováváním zahraničních agenturních pracovníků.
Také tento web má usnadnit firmám výběr správné agentury, která dodá spolehlivé dělníky a agenturám výběr ubytoven pro jejich zaměstnance, které jsou ověřené a fungují spolehlivě i bez častých návštěv Policie ČR.

Blog

Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci …

Načasovaný problém

     Největší strach má v dnešní době velká část české společnosti z migrantů, kteří u nás v podstatě nejsou, naprostá většina z nich se k nám nechystá a naši zem berou maximálně jako transitní při své cestě „za lepším“, tedy například do Německa, Francie či Anglie.     Podstatně reálnější hrozbou jsou legální či nelegální ubytovny pro zahraniční agenturní zaměstnance, kterých je, zvláště …

Kontakty

Policie

Cizinecká policie

Městská policie

Hasiči

Záchranka

Lékař

Krajská hygienická stanice (měření hluku)

Státní úřad inspekce práce

Člověk v tísni