Domů

Zaměstnávání, ubytování, práva a povinnosti nejen pro zahraniční agenturní dělníky.

Na tomto webu se dozvíte, jaké agentury v oblasti působí, kde a jak je zajištěno ubytování, jaká je majetková struktura jednotlivých agentur a ubytoven, jaké povinnosti agentury a ubytovny mají vůči státu, kraji, městu, ostatním občanům i svým klientům, kde a jak tyto povinnosti vymáhat a v neposlední řadě i profily jednotlivých agentur a ubytoven, kam navíc můžete přidávat i své poznatky a zkušenosti. A to vše česky, anglicky, německy, rusky, ukrajinsky, rumunsky, bulharsky a vietnamsky.

O nás

Zatím jsme čtyři kamarádi, v brzké době nezisková organizace (a nemůže za to Kalousek), kteří chtějí vnést trochu víc světla do podnikání s zahraničními agenturními dělníky a také pomoci těm zahraničním agenturním dělníkům, kteří si to zaslouží. A pomoci zbavit náš stát těch „podnikatelů“ a „dělníků“, kteří si naši úctu a pomoc nezaslouží.
A v neposlední řadě chceme naučit naše spoluobčany bránit se nehezkým věcem spojeným se zaměstnáváním a ubytováváním zahraničních agenturních pracovníků.
Také tento web má usnadnit firmám výběr správné agentury, která dodá spolehlivé dělníky a agenturám výběr ubytoven pro jejich zaměstnance, které jsou ověřené a fungují spolehlivě i bez častých návštěv Policie ČR.

Blog

Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při …

Načasovaný problém

     Největší strach má v dnešní době velká část české společnosti z migrantů, kteří u nás v podstatě nejsou, naprostá většina z nich se k nám nechystá a naši zem berou maximálně jako transitní při své cestě „za lepším“, tedy například do Německa, Francie či Anglie.     Podstatně reálnější hrozbou jsou legální či nelegální ubytovny pro zahraniční agenturní zaměstnance, …

Kontakty

Policie

Cizinecká policie

Městská policie

Hasiči

Záchranka

Lékař

Krajská hygienická stanice (měření hluku)

Státní úřad inspekce práce

Člověk v tísni