Inspektorát bezpečnosti práce – co řeší, jaké má pravomoci, kompetence, a jak podat stížnost nebo podnět ke kontrole?

Inspektorát bezpečnosti práce není zcela správný název pro tento úřad. Celý správný název je Státní úřad inspekce práce (zkratka SÚIP). Jedná se o úřad, který je veden Ministerstvem práce a sociálních věcí a jeho hlavním úkolem je kontrolovat, zda podnikatelské subjekty dodržují povinnosti týkající se pracovněprávních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále jen BOZP). Jaké má pravomoci a co je v jeho kompetencích?

To věe se dozvíte v níže uvedeném článku ze serveru BOZP,cz

https://www.bozp.cz/aktuality/inspektorat-bezpecnosti-prace-co-resi/

Načasovaný problém

     Největší strach má v dnešní době velká část české společnosti z migrantů, kteří u nás v podstatě nejsou, naprostá většina z nich se k nám nechystá a naši zem berou maximálně jako transitní při své cestě „za lepším“, tedy například do Německa, Francie či Anglie.
     Podstatně reálnější hrozbou jsou legální či nelegální ubytovny pro zahraniční agenturní zaměstnance, kterých je, zvláště v průmyslových městech jako je Plzeň nebo Tachov, již v tuto chvíli obrovské množství.
     Cizinci již dnes mají svůj stálý podíl na kriminalitě, ale to nejhorší nás teprve čeká. Ekonomická recese, která se podle odborníků blíží, totiž v první řadě bude znamenat ztrátu pracovních míst právě pro nekvalifikované agenturní zaměstnance. Podle zkušeností z minulé ekonomické krize pak tito lidé ve velké míře skončí nejen bez práce, ale i bez prostředků na cestu domů a samozřejmě i na ubytování. V tu chvíli lze předpokládat právě výrazný nárůst kriminality, převážně v oblasti majetkové a násilné trestné činnosti.

Kolik je zde cizinců?

     Dle Českého statistického úřadu bylo v roce 2018 v našem kraji legálně 31.500 cizinců a další tisíce nelegálně, z čehož zhruba polovina žije v Plzni. Jejich počet stále narůstá, v roce 2017 zde bylo legálně 29.500 cizinců a v roce 2016 27.500 cizinců. Dle ČSÚ se tak jedná o třetí největší podíl mezi kraji ČR. Největší zastoupení cizinců bylo mapováno v Hlavním městě Praze a Karlovarském kraji. 

Víme kdo tu přesně je? 

     Velkým problémem jsou cizinci s falešnými doklady. Mnohokrát jsme informovali o raziích cizinecké policie například v montovnách na Borských polích, při kterých byly často zjištěny falešné doklady i u více než poloviny kontrolovaných cizinců.

     V minulosti jsme také informovali o rozbití gangu, který cizincům z Ukrajiny, kteří do Čech přicestovali jako turisté, opatřovali za úplatu falešné ID karty rumunských státních příslušníků. Devět osob bylo tehdy obviněno z trestných činů padělání a pozměnění veřejné listiny a napomáhání k neoprávněnému pobytu na území republiky.
     U cizinců s falešnými doklady hrozí, že pokud něco spáchají, jsou prakticky nevypátratelní, protože nikdo neví kdo jsou, či z které země vůbec přijeli.  

Rýsuje se řešení?

     Jak jsme již včera uvedli, proběhla v Plzni blesková návštěva ministra vnitra – mimo viditelnou část, jako byla návštěva na Krajském ředitelství Policie ČR, nové stanici Městské policie na Doubravce, požární stanici Košutka a kontrola ubytovny, proběhla i jednání, která přinesla i návrhy konkrétních kroků k řešení bezpečnosti v Plzeňském kraji.
     Ministr si odvezl návrhy legislativy týkající se zvýšení pravomocí Policie a to jak státní tak městské. Bylo dohodnuto, že budou osloveny policejní složky v zemích, odkud pocházejí problémoví cizinci, aby do Plzně poskytli své policisty v rámci zahraniční policejní spolupráce. Tito policisté by měli sloužit s našimi policisty a dohlížet na své krajany a zároveň v případě problému pomáhat s komunikací, ale například i s vyhoštěním. 
     K tomu má pomáhat i novela zákona, která se v nejbližších dnech objeví ve sněmovně, a který má podstatně urychlit proces vyhoštění problémových cizinců a také by měl zkrátit dobu rozhodování soudů. 
     Dále bylo dohodnuto, že budou legislativci pověřeni, aby se zabývali možností, jakým způsobem znovu zavést zrušený zákon umožňující zákaz pobytu. Ten v minulosti zajišťoval, že v případě opakovaného páchání přestupku mohl být člověku, který nemá trvalé bydliště (například) v Plzni, zde zakázán pobyt. Tento zákon byl v minulosti městskou policií velmi chválen jako velmi účinný nástroj zvláště v případě osob, v jejichž případě byly tresty v podobě pokut neúčinné. Bohužel byl tento zákon nedávno na základě stížnosti pro údajné porušování lidských práv zrušen. 
     Připravované zákony by se měly zabývat i zodpovědností pracovních agentur a zaměstnavatelů za zde pracující cizince. Měl by vzniknout fond, do kterého by tito měli přispívat, a ten by měl být použit na úhrady škod, které zde dovezení dělníci napáchají, a také na hrazení jejich cesty do země původu v případě ztráty zaměstnání. Agentury a zaměstnavatelé by tak měli nést nejen zisk, ale i zodpovědnost. 
      Navíc je třeba připravit krizový scénář pro případ ekonomické krize, kdy zaniknou pracovní místa, aby existoval způsob jak zajistit návrat cizinců do jejich vlasti.
      V rozhovoru s radním pro bezpečnost Zrzaveckým zaznělo i to, že veřejnost je právem nedůvěřivá ke snahám o zlepšení bezpečnostní situace v Plzni, a že právě proto musí přijít viditelné a rázné kroky k její nápravě.

zdroj: Krimi Plzeň

Ministr vnitra přijel do Plzně řešit situaci se zahraničními pracovníky, stal se i svědkem zadržení hledaného muže

Ministr vnitra Jan Hamáček při návštěvě Plzně s radním pro bezpečnost Martinem Zrzaveckým a šéfem městské organizace ČSSD Michalem Chalupným. Foto: Richard Beneš

Především problematice zahraničních pracovníků v Plzni a působení pracovních agentur zasvětil svoji první návštěvu Plzně ve funkci ministra vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Kuriózní situace pak nastala v okamžiku, kdy ministr společně s policisty vyrazil na kontrolu ubytovny v ulici Na Rybníčku v Plzni Doubravce. Stal se totiž svědkem zadržení jednoho mladého muže, na kterého byl vydán příkaz k zatčení. Z ubytovny, kde muž pobýval, putoval rovnou do policejní cely.

Ministr Jan Hamáček připustil, že se Plzeň, Mladá Boleslav, Pardubice, Kvasiny a některá další průmyslová města, kde pracuje větší množství cizinců, potýká se zhoršenou bezpečnostní situací. Tu by mohlo zlepšit posílení mezinárodní policejní spolupráce. „Chtěli bychom využít zkušeností kolegů policistů ze zemí, jejichž občané zde nejčastěji působí. Loni na podzim jsme udělali pilotní projekt v Mladé Boleslavi, kde se nám velmi osvědčili polští a slovenští policisté. Budu teď jednat s policejním prezidentem o využití dlouhodobějších pobytů policistů z Polska, Bulharska a ze Slovenska, aby pomohli našim policistům při kontaktu s cizinci. Zároveň by měli být k dispozici i těm zahraničním pracovníkům, kteří se často stávají obětmi trestných činů,“ uvedl ministr Hamáček.

Na dotaz našeho serveru zatím ovšem ministr nedokázal odpovědět, kdy konkrétně se Plzeň a okolí dočká takových zahraničních policistů. „Je to běh na delší trať. Pokud bude souhlas z polské strany, budeme to chtít zvládnout co nejrychleji. My také posíláme naše policisty do zahraničí pokud je potřeba a doufám, že to bude zajímavý projekt i pro naše zahraniční partnery,“ uvedl ministr vnitra.

Po Plzni doprovázel ministra Hamáčka také radní města pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký (ČSSD). Ten zmínil, že se v Plzni uvažuje o založení nadačního solidárního fondu, do něhož by přispívaly firmy a agentury zaměstnávající ve městě cizince. Peníze z fondu by pak sloužily k řešení sociálních problémů a k zajištění bezpečnosti v souvislosti se zahraničními pracovníky ve městě.

„Některé firmy už předběžně slíbily, že by se projektu s vytvořením fondu zapojily. Existují tady i některé, převážně české pracovní agentury, které jsou členy asociace agentur a dodržují etický kodex. Pak jsou bohužel další agentury, které se pohybují v šedém až černém trhu a s těmi se nedá jednat, to jsou lumpové,“ zmínil Zrzavecký.

Ministr vnitra by chtěl problémy s cizinci řešit především úpravou legislativy ve vztahu k pracovním agenturám. „Ve druhém čtení ve Sněmovně je v současné době novela zákona o pobytu cizinců. Věřím tomu, že pokud projde Poslaneckou sněmovnou, bude to velmi důležitý krok dopředu,“ řekl ministr. Agentury by podle jeho slov měly nést větší odpovědnost za to, jak se tady jejich pracovníci chovají. „Je třeba najít řešení, aby se zamezilo tomu, co už se tady jednou stalo. Pokud dojde k ochlazení ekonomiky a následnému propouštění, aby tady ti lidí nezůstávali bez prostředků. Stát a samospráva by pak musely na vlastní náklady tyto lidi posílat do jejich domovů,“ vysvětlil Hamáček.

Ministr vnitra si na Doubravce prohlédl také novou služebnu městské policie. Foto: Miroslav Sedláček

„Pokud tady bude konkrétní zahraniční zaměstnanec dělat problémy, tak jeho firma by měla zařídit, aby se vrátil do své domovské země. Agentury na svých zaměstnancích vydělávají, je to jejich byznys, tak by za ně měly mít i zodpovědnost. Nikdo nechce zakázat agentury, ta pracovní síla je nutná, ale musí tady být odpovědnost těch firem, když sem ty pracovníky přivezou,“ uvedl předseda městské organizace ČSSD Michal Chalupný.

Podle Chalupného se ministr vnitra seznámil i s dalším plzeňským problémem, kterým je nechvalně proslulá soukromá budova Carimexu na Rokycanské třídě, kde se zdržuje v otřesných podmínkách až několik desítek bezdomovců a dalších sociálně slabých osob. „Ministr se seznámil s tím, jak má policie svázané ruce při kontrolách takových objektů. I v tomto případě je třeba upravit legislativu pro vstup policie do soukromých objektů,“ dodal Michal Chalupný.

Zdroj: https://www.plzen.cz/ministr-vnitra-prijel-do-plzne-resit-situaci-se-zahranicnimi-pracovniky-stal-se-i-svedkem-zadrzeni-hledaneho-muze/